portale internetowe jsp

Technologie

Nasze systemy  opierają się na oprogramowaniu dostępnym na licencjach Open Source, dzięki czemu osiągamy najniższy możliwy wskaźnik TCO (Total Cost of Ownership). Koszty związanie z zakupem licencji na komercyjne oprogramowanie nie są przenoszone na naszych Klientów.

Architektura JEE (Java Enterprise Edition) zapewnia bezpieczeństwo oraz stabilną pracę projektowanych przez nas systemów. Zalety płynące z użycia  tej technologii mają ogromne znaczenie w systemach, które wykorzystują sesje użytkowników i transakcyjną obsługę baz danych, wymagają dobrej skalowalności, rozszerzalności i pojemności systemu.  Architektura JEE oferuje również szereg sprawdzonych rozwiązań związanych np. z kontrolą wersji, obsługą wyjątków. Więcej informacji na ten temat można uzyskać na stronie: http://www.sun.com/java

Wszystkie tworzone przez nas aplikacje wykorzystują wzorzec model-widok-kontroler (za obsługę logiki biznesowej odpowiadają prekompilowane klasy Java, a nie skrypty wykonywane po stronie serwera, które muszą być interpretowane w trakcie wykonywania żądań klienta).

Struts2 - Szkielet aplikacji pełni rolę nie tylko kontrolera frontowego aplikacji, dostarcza również szeregu użytecznych klas odpowiedzialnych za tworzenie sesji użytkownika, kontekstu aplikacji, oraz cały zestaw walidatorów. Błędnie wpisane przez użytkownika dane nie docierają do klas logiki biznesowej, błędy wyłapywane są jeszcze przed wysłaniem formularza na serwer, a użytkownik informowany jest o tym, jakiego rodzaju błąd popełnił. Użycie zaawansowanych walidatorów chroni aplikację przed kosztowną koniecznością obsługi błędów. Wiecej informacji na temat możliwości szkieletu Struts 2 można uzyskac pod adresem: http://struts.apache.org/2.x

Hibernate – obsługuje pulę połączeń z bazą danych, dzięki czemu nie ma konieczności tworzenia nowych połączeń w trakcie wykonywania aktualizacji bazy, gdy  połączenie z bazą nie jest wykorzystywane, wraca do puli. Ponadto framework Hibernate zapewnia pełne odwzorowanie relacyjno – obiektowe (operuje na obiektach, a nie na zmiennych).  Wszystkie operacje na bazie danych wykonywane są w ramach transakcji, jeśli któraś z operacji wykonywanych w ramach jednej transakcji wywoła wyjątek, wszystkie dotychczas wprowadzone zmiany w bazie są anulowane, co zapewnia stabilność systemu. Więcej informacji na temat frameworka można uzyskać na stronie projektu: http://www.hibernate.org

Zastosowane rozwiązania zapewniają bezpieczeństwo i stabilną pracę naszych systemów. Aby dowiedzieć się więcej, zajrzyj na strony używanych przez nas technologii i frameworków :